stemningsbildeLogo
SISTE NYTTKURSOVERSIKTREGIONENBILDER

Om regionen

Kurskoordinator
Kurskoordinator er  Ragnild Harstad.

Ledertrenere
Ledertrenerne oppnevnes av sin egen krets. For å delta på ledertrenerkurset må man være oppnevnt av kretsen.

Veiledere
Mange er med og holder kurs en gang i blant, eller hjelper til som stab på ett eller flere Knutepunkt
ledertrener
Gerdine Selbekk
Telefon: 99635894
kurskoordinator
Per Ove Sund
Telefon: 91667644
Ledertrener
Arnt J. Øvreness
Telefon: 92229938
Ledertrener
Amund Gjerde Gjendem
Telefon: 92092809
Ledertrener
Odd Kjetil Sørgaard
Telefon: 99494200
E-post: ods@udir.no
Søk i regionens sider
Googlesøk i sidene til Region K
Speiderbasen
speiderbasen.no
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
Region K | knutepunktet@scout.no